top of page

Şehitkamil. Sanat Merkezi

tarih. 2018

şehir. Gaziantep

proje takımı. Elönü Mimarlık, Kemal Mete Şahin (Mimar), Tol Mimarlık, Raşit Dedeoğlu (Mimar)

Elönü Mimarlık'ın belirtilen proje takımı ile birlikte 2018'de düzenlenen Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Yarışması öneri projesidir.

5. PAYLAŞIM 003.jpg

KONUM

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesinde yer alacak yapının çevresinde bulunan belediye hizmet binasının ve iş merkezlerinin bulunması tipik bir kent ergonomisini göstermektedir. Yapı kendini kente adapte edecek ve kentliyi kendi bünyesinde barındıracak mimari özelliklere sahip olması beklenmektedir. ''Kent ve kentl'' bağlamında düşünüldüğünde sürekli etkileşim halinde olacak yapı ''sosyal sürdürülebirlik'' özelliklerini taşımalıdır. İnsanlar ve mekanlar arasında sosyal etkileşimi arttıran iyi kurgulamış ortamlar oluşturmak sağlıklı, konforlu, kullanışlı engelsiz ve görsel zenginlik sunan estetik mekanlar tasarlamak ana kriterler arasında yer almaktadır.

Bir diğer ana kriter de yarışma alanı bölge için ciddi bir kentsel odak olma potansiyeli taşımasıdır. İstenilen yapının gerek yapı işlevi, gerek kent merkezinde yer almasından, gerekse kullanıcı konforu ve kullanışlılığı gereksinimlerinin karşılanabilmesi dolayısıyla bu alanda bir odak noktası oluşturacağının açıkça göstergesidir.

5. PAYLAŞIM 002.jpg

Kent meydanında yer alacak yapının iç-dış mekan kurgusunu kolayca yaşamasını ve yapıyı her noktadan gördüğünde aynı etkiyi hissedebilmesi kararı tasarım girdisi olmuştur. Bu bağlamda tasarlanan Sanat Merkezi sosyalleşme imkanı veren, geçirgen ve esnek kullanım yapısı ile organik yapı terimi ile özdeşleşen, sürdürülebilir günün her saati ve her iklimde kullanıcı isteklerine cevap verebilir durumdadır. yapı fonksiyonları tasarlanırken parçalı bir çözümlemeye gidilmiştir. Bunun temel nedeni büyük konferans salonu fonksiyonunu barındıran yapının çevre yapılara göre ölçeğinin minimize edilmesini saplamaktır. Biçimsel açıdan parçalanma ve ölçek arayışı ve kentsel sirkülasyonlar  ve olası yaya sirkülasyonları etkileri ile yapı genel biçimini kazanmıştır. Kullanım amacından kaynaklı büyük hacimler oluşturması beklenen bu yapı  tüm fonksiyon ve akış nedenleri dışında  insan ölçeğini yakalamak kaygısı ile  beraber kütlesel hareketler ve geçişler sayesinde daha doğru bir büyüklük aralığında bırakılabilmiştir. Gaziantep'in bünyesinde barındırdığı yapı ölçeği insan ilişkisiyle yeniden kurgulamış haliyle sunulmaya çalışılmıştır. 

5. PAYLAŞIM 001.jpg
bottom of page