top of page

Merzifon. Konsept Proje

tarih. 2018

şehir. Amasya

proje takımı. Elönü Mimarlık, Tol Mimarlık, Ahmet Öğüt

Elönü Mimarlık'ın belirtilen proje takımı ile birlikte 2018'de düzenlenen Merzifon İş ve Yaşam Mimari Proje Yarışması öneri projesidir.

38597-Merzifon-RENDER-003-PS--web-renkli

KONUM

Karadeniz sahiline ve Orta Anadolu’ ya giden yolların kesiştiği önemli bir stratejik noktada bulunmaktadır. Verimli toprakları, gelişen sanayi, tarihi dokusu,  iç hat sivil hava trafiğine açık havaalanı ve sosyal-kültürel projelerin birer birer hayata geçirildiği sosyal yaşantısını çağdaş değerlerle düzenleyen bir kenttir. Yarışma alanı, şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nın güneyinde, kentsel sit alanı içerisinde bulunan tarihi ve turistik Tuz Pazarı Hamamı’nın kuzeydoğusunda ve PTT binasının güneybatısında, yer almaktadır. Yarışma alanı perakende ticaret alanları ve yoğun konut dokusu ile çevrelenmiştir. Alan halkın kolay ulaşabileceği ilçe merkezinde ana yaya arterine yakınlığı nedeniyle, yoğun kullanılan alışveriş, buluşma-ve dağılma işlevlerinin yer aldığı bir bölgenin yakınında konumlanmasına karşılık; Hal ve Acıbadem Sokaklarının araç trafiğine kapalı olmasıyla ve aynı zamanda Muammer Aksoy ve Sepetçi Sokaklarının ise tek yön araç trafiği ile sıkışık bir düzen içerisindedir.

 

BAĞLAM ve TASARIM

Söz konusu çevre verileri irdelendiğinde; kent kullanıcılarının sosyal etkinliklerine yönelik mekânların yakın çevrede bulunması, konut bölgesi içerisinde kalması, kent içi odak noktaları ile bağlantı sağlayan konumdadır. Mevcut durumda alanda yer alan iş hanı yapısının, ilçenin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı düşünülmektedir.  Tasarlanacak olan ‘İş ve Yaşam Merkezi’nin farklı yaş gruplarının da kullanabileceği, ticari ve sosyal faaliyetleri barındıran ve çevresini zenginleştiren bir merkez olması öngörülmektedir.

 

İhtiyaç programında belirtilen birimler, farklı kullanıcı profilleri ve farklı kullanım zamanlarını da beraberinde getirmektedir. Önerilen mimari çözüm, söz konusu farklılıkları tek bir ara yüz dahilinde, birden çok katman ve yüzey üzerinde organize etmeyi amaçlamaktadır. Sosyal yaşantı ve bu yaşantıya yön verecek sürdürülebilir verilerin söz konusu çok katmanlı platform üzerinde gerçeklenebilir, etkileşimli bir ortam oluşturması, tasarım bağlamının bir diğer dayanaklarındandır. Bu doğrultuda tasarlanan Merzifon İş ve Yaşam Merkezi, salt işlevsellikten ziyade, çevre kamusal yapıların oluşturduğu potansiyelin de farkında tavır alarak, kentlilere sosyalleşme imkanı veren; geçirgen ve esnek kullanım yapısıyla, organik yapı terimi ile özdeşleşen; sürdürülebilir yapısını kesintiye uğratmadan ve günün her saati kullanıcı istek ve taleplerine cevap verebilir yapıdadır.

 

Bu bağlamda, tasarımın açık-yarı açık ve kapalı alanlarda kentli kullanımına uygun ortam oluşturması, zemin katta sağlanan geri çekme hareketiyle oluşturulan arkadlı sistemin sosyalleşme olanağı tanıması, alternatif açık- yarı açık kamusal boşluklar oluşturması öncelikli hedefler haline gelmiştir.

Orta Karadeniz Bölümünün iç kesiminde bulunan Amasya ilinin ilçesi olan Merzifon, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin ikliminden etkilenir. Yazları kurak ve yağışsız, kış ve baharları yağışlıdır. Kentte hayat, kapalı ile açığın, sıcak ile soğuğun arasındaki sınırların eridiği bir mekân arzu edilir. Bu doğrultuda mekânların birbirine geçtiği ve karıştığı, açık, yarı-açık ve kapalı mekânların bir bütünlük ifade ettiği bir mekân kurgusu benimsenmiştir.

Tasarlanan galeri boşluğu, yarı açık alanlar, açılabilir şeffaf cepheler ve galerilerin üzerindeki açılabilir cam ışıklıklar gibi öğeler; mekanın, temiz hava sirkülasyonu, ortam sıcaklığı, nem oranı, aydınlık değeri gibi konfor koşullarında optimum değerleri sunabilmesine katkı sağlamayı hedefler.

Önerilen İş ve Yaşam Merkezi, kent kullanıcılarının toplanma ve sosyalleşme eğilimine uygun bir hacim olanağı sunmaktadır. Bu bağlamda, tasarımda, kent kullanıcılarının sirkülasyon yoğunlukları ve dereceleri göz önünde bulundurulmuş, davetkar bir mimari üslup ile şekillenen yapı kurgusuna gidilmiştir. Yapıya iki ayrı noktadan giriş sağlanmakta olup, yapı sınırına hakim yaya akslarına yardımcıl bir yaya sirkülasyonu kurgulanmıştır. Yapının bir bütün olarak algılanmasının yanı sıra, kat kullanımı ve sirkülasyon organizasyonu açısından ticari mekanlar ile eğitim merkezinin ayrımı kullanıcılar tarafından kolaylıkla algılanabilmektedir. Ticari faaliyetlerin günümüz koşullarına ve söz konusu bütün inovasyonlara karşı şekillenme durumunu ele alarak; müşterinin hizmet veren kişi ile doğrudan teması, müşterinin hizmet veren iş yeri tarafından misafir edilmesi ve sayıca fazla çalışanın bulunduğu açık ofis sistemlerinde gereklilikleri karşılamaktadır.  Dış çeperde kurgulanan ticari mekanların tamamında kontrollü doğal ışık almayı hedefleyen geçirgen bir cephe yüzeyi oluşturulmuştur.

 

Kent için önemli bir odak olması hedeflenen ve bu potansiyele sahip olan proje, yalnızca bünyesindeki programlar özelinde değil, kentsel/kamusal hayatın bir parçası olarak da işlev sağlayabilmelidir. Bu da projenin ciddi bir kamusal alan sunması ve kentteki diğer kamusal boşluklarla bütünleşebilen bir bölge olarak ele alınması fikrini doğurur. Bu bağlamda, kentsel bütünlük fikri ve kamusallık fikrinin ortak paydası, boşluktur.

   “ Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek ilerleme, beraber çalışmaksa gerçek başarıdır. “  Henry FORD

Toplanmak, bireyin hareket özgürlüğünü kısıtlarken mekân oluşturma gücünü arttırır. Bir kaç kişi bir araya toplandığında bir mekân teşkil ederler. Amacı toplanmak olan insanların bu amaç için tasarlanmış ayrıca bir yere ihtiyaç duymamaları bu tespit ile açıklanabilir mi bilmiyoruz; ancak gözlemler ve tahliller, soğuk günlerde bile banklarda buluşan, güzel havalarda çimenlere yayılan bir toplulukların, sadece toplanarak bile kendilerine gereken mekânı oluşturduklarını gösteriyor. Sosyal Sürdürülebilirlik, insanlar arasında sosyal etkileşimi arttıran iyi kurgulanmış ortamlar oluşturmak ve sağlıklı, konforlu, engelsiz ve görsel zenginlik sunan, estetik mekânlar oluşturmak.

 

Özetle; insan ölçeğinde, farklı kotlarda katmanları ile sürdürülebilir, esnek iç mekan ve dış mekanlarıyla kentlilerin yapıyı işlevleri dışında sosyalleşme aracı olarak da kullanabileceği; kent çevresinde alternatif bir odak noktası yaratabilecek, asal işleviyle uyumlu bir kamusal mekan kurgusu geliştirilmiştir.

38597-grafikler-web.jpg
bottom of page